بهترین شیوه مطالعه شیمی کنکور

جدول مندلیف از ارکان مهم درس شیمی است که همان الفبای شیمی محسوب می شود. یکی از اساسی ترین کارهایی که باید در مطالعه شیمی انجام دهید حفظ کردن جدول مندلیف است. عدد اتمی و عدد جرمی عناصر را حفظ کنید و یاد بگیرید که از چه جنسی می باشند. تمام جزئیات این جدول را مانند گروه های اصلی و فرعی بخوبیو دقت فراوان یاد بگیرید. نکته ای دیگر یکی این مورد است که جدول مندلیف را بصورت بزرگ تهیه کرده و به دیوار اتاقتان بچسبانید که هر روز نگاهتان به آن بیفتد و مرور صورت گیرد. جدول مندلیف مانند جدول ضرب در ریاضی است و بی نهایت به شما کمک می کند.

35 سوال شیمی هم از حفظیات هست و هم از محاسبات. بهترین شیوه مطالعه شیمی کنکور در حفظ کردن مطالب، این است که بطور کامل به متن و محتوای کتاب شیمی مسلط شوید و تا زمان کنکور، این مطالب را بارها و بارها مرور نمایید (البته در فواصل مشخص) تا به حافظه بلندمدت شما منتقل شوند. می توانید کتابچه هایی که تنها مطالب حفظی درس شیمی در آنها آمده است تهیه نمایید و در زمان هایی که مسافرت می روید یا زنگ تفریح و یا در گردش و میهمانی ها، آن را به همراه آورده و مطالعه نمایید.

یکی از روش هایی که به روند حفظ کردن شما کمک می کند، نکته برداری و حاشیه نویسی کتاب است که در این زمینه جزء بهترین شیوه مطاله شیمی کنکور محسوب می گردد. این نکته برداری ها را که مرتب مرور نمایید بی نهایت سودمند است.

در جهت فهم مطالب مفهومی، می بایست محتوا و مباحث را بطور عمیق مطالعه نمایید. این رمز کار است که بسیار مهم است و بهترین شیوه مطالعه شیمی کنکور در این زمینه محسوب می شود. بعد از مطالعه و فهم کامل هر مبحث حتما تست های آن را تمرین نمایید. هرچه تست بیشتر تمرین نمایید فهم مطالب مفهومی عمیق تر و ماندگار تر می شود. باز هم تاکید می کنیم که بهترین روش درس خواندن شیمی کنکور نکته برداری و یادداشت برداری از نکات مهم کتاب است و حاشیه نویسی صفحات کتاب که بسیار مفید است. یادتان باشد که تمام اشکال موجود در کتاب درسی را ریز به ریز مطالعه نمایید و جزئیات و نکات مهم آنها را یاد بگیرید زیرا از اشکال نیز تست می آید و آمادگی شما رمز موفقیت تان در پاسخ دادن به تست های مربوط به اشکال شیمی است. سعی کنید ارتباط بین اشکال شیمی با پاراگراف های درس را کامل پیدا نمایید تا تست های مفهومی را بتوانید پاسخ دهید.

سر فصل ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.