دسته: پکیج کنکور سوپررسپینا

مشاوره تحصیلی و موفقیت

بهترین روش آمادگی برای امتحانات چیست؟

سطح خودتان را مشخص کنید شما خودتان بخوبی می‌دانید کجای درس‌هایتان قرار دارید و از اکنون نمره احتمالی‌تان را می‌توانید […]

بدون دیدگاه می 29, 2024

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

روش مطالعه و مرور درس ریاضی

  ۱– بر طبق زمان‌بندی مرور کنید داشتن توالی و تداوم یکی از مهمترین نکات در مرور مطالب درس ریاضی […]

بدون دیدگاه می 19, 2024

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

نحوه مطالعه شیمی: مطالب حفظی

نحوه مطالعه شیمی کنکور برای همه مباحث شیمی عین هم نیست. از درس شیمی در کنکور تجربی و ریاضی ۳۵ تست طرح […]

بدون دیدگاه می 15, 2024

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

یادگیری مفهومی زیست شناسی

ایجاد ارتباط مفهومی: سعی کنید مفاهیم و اصطلاحات زیست را با یکدیگر ارتباط دهید و روابط بین آن‌ها را درک […]

بدون دیدگاه می 12, 2024