دسته: انسانی

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

مدیریت کسب و کار

مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (۱۱۴۸) تا قبل از سال ۹۶ با نام مجموعه مدیریت اجرایی در […]

بدون دیدگاه مارس 27, 2021

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

رشته حقوق

رشته حقوق  از زمان قدیم تا به امروز در کشور ما به عنوان پرطرفدارترین رشته علوم انسانی بوده است که […]

بدون دیدگاه مارس 27, 2021

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

رشته علوم سیاسی

هدف رشته علوم سیاسی تربیت سیاست شناسائی است که بتوانند راهکارهای مناسبی ارائه بدهند تا منافع متضاد یک جمع که […]

بدون دیدگاه مارس 27, 2021

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

رشته اقتصاد

اقتصاد دانشی است که زمینه ساز رشد اقتصاد کشور قرارگرفته و سرنوشت کلی یک جامعه را تعیین میکند این رشته […]

بدون دیدگاه مارس 27, 2021

معرفی رشته تحصیلی و شغلی

معرفی رشته روانشناسی

وقتی صحبت از رشته روانشناسی می‌شود، همه فکر می‌کنند روانشناس کسی است که مردم را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. تفاوت قائل‌نشدن میان […]

بدون دیدگاه مارس 27, 2021

کنکور سراسری

برنامه ریزی تحصیلی شناور سوپررسپینا

  در سوپررسپینا،ارسال و دریافت و بررسی برنامه توسط خود مشاور صورت می گیرد. در سوپررسپینا،برنامه ریزی به صورت کاملااختصاصی […]

بدون دیدگاه مارس 27, 2021