سوپررسپینا

موسسه آموزشی، تحصیلی سوپررسپینا مرکز تخصصی موسسه مشاوره تحصیلی رسپینا در حیطه کنکور سراسری است. سوپررسپینا با هدف ایجاد فرصت برابر برای دانش آموزان استان گلستان در دریافت محتوای مناسب و مشاوره صحیح برای انتخاب رشته مناسب تحصیلی در مقاطع مختلف و آینده شغلی تاسیس شده است. سوپررسپینا علاوه بر استفاده از متخصصین استانی در حوزه کنکور و مشاوره با ایجاد کانال های تخصصی با مراکز آموزشی تهران به دنبال ایجاد فرصت برابر برای ارتقای سطح علمی دانش آموزان است.

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور سوپررسپینا تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی کشور و برترین برند مشاوره تحصیلی ایران است که در مقاطع مختلف تحصیلی ارایه کننده خدمات نوین ،به روز و علمی مشاوره تحصیلی و شغلی ،انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاهی ،همایش موفقیت تحصیلی و شغلی و همایش انتخاب رشته می باشد. متد این مرکز، ابتدا ارزیابی و شناخت صحیح از هر داوطلب و سپس هدف گزاری و حرکتی فیدبک دار همراه با نظارت و کنترل در کلیه مسایل آموزشی و محیطی داوطلب می باشد.

نماینده سوپر رسپینا در استان گلستان شهرستان گنبد کاووس مرکز مشاوره رسپینا است.