تماس با رسپینا

 

استان گلستان شهرستان گنبد کاووس خیابان طالقانی شرقی رویروی اداره تعاون روستایی مجتمع مروارید طبقه یک واحد یک سوپررسپینا

01733555635

01733550360

 

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مدیریت: 09128101145